Home / Myanmar / ျမန္မာ့အင္တာနက္ေပၚမွာတစ္မိနစ္အတြင္းဘာေတြျဖစ္သြာလည္း

ျမန္မာ့အင္တာနက္ေပၚမွာတစ္မိနစ္အတြင္းဘာေတြျဖစ္သြာလည္း

Tech in Asia က တ႐ုပ္ျပည္အင္တာနက္ေပၚကတစ္မိနစ္တာ နာမည္နဲ႔ တ႐ုပ္ျပည္ရွိအင္တာနက္ေပၚမွာတစ္မိနစ္အတြင္းျဖစ္သြာတာေလးေတြကိုစုၿပီး စီစဥ္တင္ဆက္သြာပါတယ္။

Startup95 အဖြဲ႕သားေတြကလည္း အားၾကမခံ ေန႔မအားညမနား ျမန္မာ့အင္တာနက္ေပၚကတစ္မိနစ္တာ အစီအစဥ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းျမန္မာနည္းျမန္မာဟန္နဲ႔တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာ့အင္တာနက္ေပၚကတစ္မိနစ္တာ — စီစဥ္တင္ဆက္သူ Startup95 အဖြဲ႕

Check Also

Startup Waters 101

“What could investment have been really meant for the startups before it was cool in …